Magnus Larsson

Magnus är socionom och leg psykoterapeut med inriktning på kognitiva och beteendeinriktade terapier. Magnus har mångårig erfarenhet av socialt arbete på individ och gruppnivå inom både privat och offentlig verksamhet.

Har de senaste 15 åren arbetat kliniskt inom Landstingsdriven psykiatri med psykoterapi runt olika ångesttillstånd, depressioner, kris och relationsproblematik.

Magnus driver sedan 2012 privat verksamhet med psykoterapi, handledning och konsultation som främsta arbetsområden. Han ingår i flera nätverk av verksamma konsulter inom behandling och utbildning med inlärningsteoretisk och utvecklingspsykologisk utgångspunkt.

mail; larssonkbt@gmail.com mobil; 073-982 61 79

Ejagåden, Mening i Vision, Dalsebo, Postnummer 577 93 Stad Vena
Mobil 070-593 98 98