Aktuellt

 

Ejagården 2024

Livet har givit mig många utmaningar och svårigheter  genom dessa har jag fått  gåvor och erfarenheter. Har  de senaste tre åren gjort en själslig utveckling där jag  fördjupat min kunskap till Kärleken, Högre självet, Själen som alltid varit mitt stora intresse och drivkraft. Genom min utveckling har jag fått fördjupade kunskaper om trauma vad det innebär  och betydelsen av läkning.

Har fått kunskap som är viktig i den tid vi lever i - vi behöver stödja och förstå. Dra dig inte för att söka hjälp om du känner att du inte mår bra . Utveckling och förståelse av dig själv är den viktigaste gåvan du kan ge dig. Därför att Du är den viktigaste.  Alla har vi trygghet inom oss - ibland kan det ta lite  tid innan vi hittar tryggheten  men den finns där.

Du är välkommen att kontakta mig på Ejagården där jag har min mottagning.

Arbetar även som konsult till  Avonova Företagshälsovård.

 

 

 

 

Två artiklar om depressionsförebyggande behandling och medkänsla i grupp MBCT där både klienter och läkare intervjuas.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/mindfulness-blir-allt-mer-accepterat-om5371884.aspx

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/en-morgon-ville-jag-inte-vakna-mer-om5371862.aspx

 

   

 

 

Ejagåden, Mening i Vision, Dalsebo, Postnummer 577 93 Stad Vena
Mobil 070-593 98 98